Nivelering

Afbeelding 284Nivelleringswerken zorgen vaak voor veel ongemak en vertraging bij de uitvoering van diverse werken : onderkoffers klaarleggen vergt zeer veel uitzetwerk; asfalt- en betonbeddingen perfect egaal uitvoeren is niet simpel en toch belangrijk omwille van de meerkost van een te hoog materiaalverbruik. Bovendien moeten de niveaus en hellingen strikt gerespecteerd worden om een goede afwatering van een verharding te bekomen. En – last but not least – moeten de werken tegenwoordig steeds sneller klaar zijn omwille van de kortere uitvoeringstermijnen.
Om dit soort problemen op te vangen, heeft Nv Olislaegers steeds doelbewust geïnvesteerd in geavanceerde toestellen en hoogtechnologische systemen. In de eerste plaats om de eigen werken snel èn precies uit te voeren, doch meer en meer ook om ingeschakeld te worden bij derden-aannemers voor een vlotte uitvoering van moeilijke niveleringswerken.
Nv Olislaegers beschikt over meerdere “systemen” die het mogelijk maken om zowat elke nivellering machinaal uit te voeren, zodat hoge rendementen kunnen behaald worden, bij een exact materiaalverbruik.

 

Afbeelding 294Laser
Dit is het meest bekende en meest verspreide systeem op de markt om nivelleringen uit te voeren. Dit concept is reeds enkele decennia in gebruik op de markt en heeft een oplossing kunnen bieden voor uiteenlopende nivelleringsproblemen. Een laser-gestuurde nivellering wordt steeds uitgevoerd met een laser (vlaklaser, hellingslaser of dubbel-hellingslaser) en met een machinesturing waarbij een bepaalde machine uitgerust wordt met een “leveler” vooraan die automatisch aangestuurd wordt door deze laser.
Het gevolg is dat niet de machinist het levelerblad bedient, maar dat dit blad zich automatisch in de juiste positie stelt door de commando’s van de lasersturing.
De resultaten van een lasernivellering zijn verbluffend : op dit moment kunnen beddingen tot op ca. 5 mm nauwkeurig machinaal afgewerkt worden, en dit aan een hoge snelheid.
De grote beperkingen van dit systeem zijn echter ondertussen ook al bekend : met behulp van een laser kan men enkel terreinen nivelleren die “vlak” of “in 1 helling” of “in 2 hellingen” moeten uitgevoerd. Vanaf het moment dat men glooiingen of veranderlijke hellingen dient te nivelleren, kan dit niet meer met een lasersturing.
Lasergestuurde nivelleringen worden dan ook bij uitstek gebruikt voor het klaarleggen van beddingen voor betonvloeren aangezien deze bijna steeds “vlak” dienen te liggen.

 

SONY DSCTotaalstation + GPS
Om de tekortkomingen van de vorige systemen op te vangen, investeerde Nv Olislaegers in het meest geavanceerde sturingssysteem momenteel wereldwijd op de markt beschikbaar : wij noemen dit systeem gemakkelijkheidshalve een “3D-nivelleringssysteem”. Een 3D-systeem kan het best vergeleken worden met een “lasergestuurd” systeem, doch in plaats van met een laser hebben we hier te maken met een geautomatiseerd en gerobotiseerd 3D-station (ook gebruikt voor landmeterstoepassingen).
De betreffende machine wordt door dit grondstation op radiografische wijze en per infra-rood gestuurd. Op elk punt waar de machine zich ook bevindt, zal het 3D-station de bijhorende data van dit punt doorgeven, en dit meerdere malen per seconde. De bewegingen van het nivelleerblad op de machine gebeuren vervolgens volledig automatisch. De machine wordt overal gevolgd door het “robotgedeelte” van het 3D-station zodat er tussen het grondstation en de machine steeds verbinding is. Bij een 3D-nivellering kan als volgt gewerkt worden :
De opdrachtgever of het studiebureau bezorgt ons een digitaal plan, waarop zowel de vormen als de bijhorende niveaus van het terrein vermeld staan. Met behulp van dit digitale plan wordt voorafgaandelijk een “terrein-opdracht” geprogrammeerd. Dit houdt in dat de vorm van het terrein, mede met alle niveaus en hellingen worden vastgelegd in een software-programma, dat achteraf de machine zal helpen aansturen. Op de werf zelf dient enkel het grondstation opgesteld te worden, vervolgens geeft men dit station enkele vaste referentiepunten, en uiteindelijk kan men zonder enige vorm van voorafgaandelijk uitzetwerk de nivellering aanvangen.
olis al 050
Een zeer belangrijk voordeel van het 3D-systeem is het feit dat we zeer snel op veranderingen kunnen inspelen. Daar onze mensen met draagbare computers zijn uitgerust, kunnen we zelfs “on-site” de gevraagde wijzigingen herprogrammeren, zodat er opnieuw geen kostbare tijd verloren gaat. Hoe vaak gebeurt het niet dat er plots enkele niveaus dienen aangepast te worden voor uiteenlopende redenen. In de klassieke werkwijze moeten dan steeds de plannen gewijzigd worden, en moet de werf vaak grotendeels opnieuw “uitgezet” worden.
Voor NV Olislaegers is de spreekwoordelijke “druk-op-de-knop” voldoende om dergelijke wijzigingen door te voeren en voor de opdrachtgever betekent dit natuurlijk een enorme kosten- en tijdsbesparing.