Recyclage-Grondverbetering en Stabilisatie

IMG_0975Hergebruik en opwaardering van plastische grond krijgen steeds meer aandacht door de stijgende zand- en grindprijzen en de moeilijke afvoer van overtollige grond. Met grondbehandeling kunnen de eigenschappen van lokale grond in voldoende mate worden verbeterd. In sommige gevallen kan zelfs een hoogwaardige fundering worden gemaakt die draagkrachtig en vorstbestendig is.
TOEPASSINGEN Grondstabilisatie met kalk en/of cement


  • Verbetering van de grond bij grondwerken en voor baanbed
  • Stabilisatie van grond voor onderfundering
  • Verbetering van grond voor aanvulling van rioolsleuven en omhulling van buizen
  • Begaanbaar maken van bouwplaatsen
  • Ophogingen van het terrein met leem- en kleigrond
  • Ter plaatse mengen van cement met steenslag voor gebruik als fundatie
  • Het stabiliseren van zandgronden


IMG_0980Grondverbetering
Grondverbetering is de behandeling die de bouwfysische aspecten van de grond verbetert zoals de verdichtbaarheid en de draagkracht. Dit gebeurt meestal met lage doseringen kalk voor kleiachtige gronden (maximaal 2%), cement voor zanden of combinaties van kalk en cement voor licht tot middelplastische gronden. De grond blijft na behandeling ongebonden.

IMG_1010Stabilisatie
Bij grondstabilisatie worden de bouwfysische aspecten zover verbeterd dat een zeer hoge draagkracht en goede duurzaamheid worden gerealiseerd. In dit geval worden hogere doseringen van kalk en/of cement toegepast. Typische toepassingen voor grondstabilisatie zijn funderingen van wegen en bedrijfsterreinen. Bij stabilisatie is sprake van een gebonden constructielaag.


olislaegersZeven van gronden
Onze mobiele zeefinstallatie op rupsen is in de mogelijkheid om verschillende korrelgroottes uit te zeven. De zeefinstallatie creëert van grond vermengd met afval en/of stenen een zuiver produkt dat terug geschikt is voor herbruik. Ze wordt gevoed door een graafmachine of door in combinatie te worden gezet met onze mobiele breekinstallatie.

P1000399SV101344